30 Jun, 2023

टर्मिनल भवनको स्टेराईल हलमा कन्फेक्स्नरी पसल संचालन गर्ने सम्बन्धि बाेलपत्र स्वीकृत भएकाे अाशयकाे सूचना ।


  टर्मिनल भवनको स्टेराईल हलमा कन्फेक्स्नरी पसल संचालन गर्ने सम्बन्धि बाेलपत्र स्वीकृत भएकाे अाशयकाे सूचना ।